logos

Iraunkortasun prozesuen kudeaketa eta koordinazioa


Bilera bat Udaletxe batean

  1. Tokiko Agenda 21 ekintza planen berrikuspen prozesuak garatzea.
  2. Aholkularitza teknikoa parte-hartze mekanismo/prozesuetan (foroen dinamizazioa, txostenen osaketa eta, orokorrean, idazkaritza teknikoaren bestelako lanak).
  3. Agenda 21en iraunkortasuneranzko prozesuetan, Tokiko Ekintza Planen jarraipen, ebaluazio eta programaziorako laguntza (bileren koordinazioa eta inplikatutako udal eragileen motibazioa, txostenen osaketa, iraunkortasun adierazleen kalkulua, emaitzen aurkezpena eta Udalsarea 21en kide direnentzako “Mugi 21” aplikazioaren kudeaketa).
  4. Udalari laguntza eta aholkularitza teknikoa tokiko iraunkortasun gaietan.
  5. Agenda 21 prozesuaren sustatzaile eta koordinatzaile izango den udal organoarentzako laguntza eta aholkularitza tekniko zerbitzua.